Om Oss

Det började med mindre målningsuppdrag, men kunderna ville ofta att vi skulle hålla ihop hela bygget. Så år 2000 startade Jan Lindberg och Stefan Hellman Stockholms Södra Bygg AB. Vi hade redan då varit verksamma i branschen i 20 år men ville utvidga verksamheten med fler tjänster och ett större ansvar.


Därför anlitar professionella beställare oss

Företag anlitar ofta oss när de behöver någon som kan genomföra såväl små som lite större byggprojekt efter underlag. Vi utför projekt på överenskommen tid och budget. Vi arbetar nu med introduktion av ett kvalitetssystem BF 9K för att ytterligare förenkla kvalitetsuppfyllnaden i våra uppdrag mot 100 procentig kundnöjdhet.

Stockholms Södra Bygg AB har kontrollansvarig (KA) enligt nya PBL.


Och vi ska bli ännu bättre

Vi tror mycket på rätt motivation hos personalen för att gå i mål med våra åtaganden. Därför jobbar vi med erfarenhetsutbyte och utbildningar. Viktigt är också verktyg och utrustning. Vi har uppsikt över och provar kontinuerligt ny utrustning som gör arbetet bättre och snabbare för dig och skonsammare för våra medarbetare.

Verksamheten organiseras från våra lokaler söder om Stockholm. Med egna bilar och utrustning genomför vi uppdrag i Stockholm och Mälardalen.


Vårt arbetssätt - din trygghet


Vi arbetar bland annat efter Stockholms Byggmästarförening BF9K som är ett lednings- och produktcertifieringssystem direkt anpassat för byggbranschen.

Certifierade företag har ett trovärdigt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösystem som möjliggör för företaget att svara upp mot kraven från samhälle och beställare.

Läs mer om BF9K i broschyren här

Se dokument för mer info.


Jag vill dela med mig av denna information på:

Facebook Twitter LinkedIn Delicious